גיזום ממוכּן של עצי תמר

גידול תמרים הוא הענף המרכזי בחבל אילות. ייעול הטיפול בעץ והקטנת עלויות הייצור הם יעד אסטרטגי. שני משקים כבר אימצו את הגדיד הממוכן – סמר ויטבתה. האתגר הגדול הוא כעת להעביר משימות נוספות במעגל העבודות – מבני האדם אל המכונות. גיזום הוא שלב פשוט יחסית (בוודאי בהשוואה לדילול וגדיד, שהם המשימות התובעניות ביותר בלוח השנה של הדקלאים), ולכן נבחר כיעד ראשון לממשק העתידי.

עופר בן טובים ושותפים נוספים מקיבוץ סמר מקדמים במסגרת המנבטה את עיצובה של הטכנולוגיה החדשה הזו, שצפויה להכניס בהמשך הדרך רובוטיקה למרחבים שעד כה פעלו בהם בני אדם. מטרות הפרויקט: בניית פלטפורמה לחיתוך ענפים וידות בעצי תמר. בשנה הראשונה יעסקו היזמים באיתור ובחינה של שיטות אפשריות לביצוע משימה מורכבת זו (אפיון, שימוש במערכות מכניות קיימות, הדמיה, כלי חיתוך וכו').

קליקה חבל אילות

© כל הזכויות שמורות