טיפול בשפכי מערכות גידול דגים

חקלאות ימית אינטנסיביות נדרשת לטיפול יעיל בשפכים עשירי הנוטריאנטים שלה למזעור הנזקים הסביבתיים. כיום נהוגה שיטה דו שלבית (שלב אירובי ושלב אנאירובי בטור) להרחקת המזהמים, בעיקר בתהליכים דיסימילטוריים )ניטריפיקציה דניטריפיקציה(. ביופילטרים מבוססי מרבדים – מיקרוביאליים/פריפיטון, המכילים יצורים פוטואוטוטרופים וכמואוטוטרופים, אירוביים ואנאירוביים, והכל במסה אחת, יכולים לשמש ביופילטר יעיל וזול עקב יכולתם לטפל בשפכים, בו זמנית, אסימילטורית ודיסימילטורית, איירובית ואנאיירובית. תוצאות ראשוניות )במי ים ובמים מתוקים( מראות את היתרון הגלום בהם ואת היכולת להשתמש בביומסת הביופילטר כמזון לדגים. מוצעת בזאת הקמת מערכת פיילוט לבחינת יכולת הטיפול של המרבדים/פריפיטון בשפכי מערכת גידול דגים חצי אינטנסיבית בנפח של 10-5 קוב, תוך פיתוח, חקר ושיפור ביצועים.

אודות היזם:
דר גבי בנט – חוקר במרכז מדע ים המלח והערבה ודר ליאור גוטמן – חוקרי במכון לחקר ימים ואגמים

קליקה חבל אילות

© כל הזכויות שמורות