מחמם מים ביולוגי

בקיבוץ נאות סמדר מתבצעים מזה כמה שנים ניסויים בחימום מים על ידי קומפוסטציה של גזם חקלאי. יובל שאול אימץ של שיטתו הוותיקה של הממציא הצרפתי-שוויצי ז'אן פן (Jean Pain) ומיישם אותה בסביבה המדברית. במסגרת החממה יבנה הצוות של יובל מתקן סטנדרטי שיהיה אפשר להציבו בצמוד לבית הלקוח ולספק מים חמים במשך כשנה. המטרה היא להפיק אנרגיה לחימום מים – ואולי אף חימום הבית – באמצעות שימוש בפסולת חקלאית. זאת מבלי לתחזק את המתקן על בסיס קבוע ("שגר ושכח").

הרעיון הוא לייצר יחידות אנרגיה כאלה, שמובאות במנוף עד בית הלקוח, ומשמשות אותו לזמן ארוך יחסית. לאחר שפוטנציאל ייצור האנרגיה דועך, מחליפים את הריאקטור ביחידה חדשה, טעונה בחומר צמחי. מה שנותר לאחר תהליך פירוק הגזם הוא קומפוסט שיכול לשמש להעשרת קרקע.

קליקה חבל אילות

© כל הזכויות שמורות