סוללה על בסיס מלח בהצמדה לפאנלים סולאריים בניסוי שיערך בכפר מנותק הרשת שבקטורה 'אוף-גריד'.
הסוללות מכילות מים ולפיכך ההנחה שהן יקררו את הפאנלים הסולאריים ויגבירו את יעילותם.
אם הניסוי יוכיח את ההנחות אז בכוונת היזם ליצר סוללות בחבל אילות ולשווקן בשת"פ עם הכפר מנותק הרשת.
חשוב לציין שחומרי האחסון היום בסוללות רעילים ביותר וכל תחליף יעיל , זול וסביבתי יפרוץ שווקים.

אודות היזם:
מרניקס קרוטינר- מהנדס כימיה, עבד שנים בחברת מצברים בין לאומית, היום יזם בתום מצברי מלח.

קליקה חבל אילות

© כל הזכויות שמורות