הזמנת חדרים

כאן מנויים יכולים להזמין את אחד מחדרי הישיבות והאודיטוריום. 

אודיטוריום

חדר ישיבות

קליקה חבל אילות

© כל הזכויות שמורות